Rīcības kodekss

 

"Šoreiz es balsošu" ir Eiropas Parlamenta institucionāla, bezpartejiska komunikācija, kas ir neatkarīga no politiskajām partijām vai ideoloģijas. Komunikācijas mērķis ir veicināt līdzdalību Eiropas vēlēšanās.

Iesaistoties šajā komunikācijā, Jūs piekrītat neizplatīt saturu vai neorganizēt pasākumus, kas:

  • ir pretrunā ES vērtībām un pamattiesībām (6.pants Eiropas Savienības līgumā, Eiropas Savienības pamattiesību harta);
  • diskriminē vai naidīgi izturas pret dažādu izskatu, rasu, etniskās izcelmes, reliģisko uzskatu, dzimuma, kultūras, invaliditātes, vecuma vai sekusālo orientāciju personām (10.pants, Līgums par ES darbību);
  • mudina uz vardarību vai citu personu aizskaršanu;
  • ir pornogrāfija vai pornogrāfiska rakstura, vai norāda uz pornogrāfiskām mājas lapām;
  • mudina vai atvieglo nelegālas darbības;
  • pārkāpj jebkādus likumus vai tiesisku regulējumu.

Eiropas Parlamentam ir tiesības izslēgt ikvienu dalībnieku, kas pārkāpj iepriekš minētos nosacījumus.