SOTEU 2018

Ar mhaith leat do thuairimí faoi thodhchaí na mór-roinne seo againn a roinnt agus turas go Strasbourg le linn na díospóireachta faoi Staid an Aontais Eorpaigh (SOTEU) a bhuachan?

Seo do dheis!

Ba mhaith linn seans a thabhairt do dheichniúr agaibh teacht go Strasbourg chun bheith i láthair ag an díospóireacht SOTEU.

Conas a bheith san iomaíocht? Ní thiocfadh leis bheith níos fusa! Scaip an scéal faoin bhfeachtas trí úsáid a bhaint as do nasc uathúil agus spreag do chuid cairde le páirt a ghlacadh ann. Is féidir leat do nasc uathúil féin a fháil trí chlárú ar an suíomh www.thistimeimvoting.eu. Coinneoimid ar an eolas thú faoi líon na ndaoine a chláraigh a bhuí leatsa!

Níl ann ach dhá riail: déan cinnte go gcláraíonn daoine le do nasc uathúil, agus is é an spriocdháta ná meán oíche (Am Lár na hEorpa) an 31 Iúil. Tabharfar cuireadh don 10 feachtasóirí is rathúla teacht go Strasbourg don seisiún SOTEU an 10-13 Meán Fómhair 2018, agus clúdófar costais taistil agus lóistín.

Beidh deis ag na buaiteoirí casadh le feisirí Eorpacha agus a dtuairimí a roinnt leo. Tabharfar suíocháin VIP dóibh le linn na díospóireachta faoi Staid an Aontais, ar díospóireacht é ina ndéanfar an bhliain reatha a mheas agus ina bhféachfar ar aghaidh chuig na tosaíochtaí don bhliain atá romhainn. Beidh foireann na Parlaiminte ar fáil chun cabhrú leis na buaiteoirí agus faisnéis a chur ar fáil.

Chun bheith san iomaíocht, ba chóir go bhfuil tú 18 mbliana d’aois ar a laghad, go bhfuil cónaí ort i mballstát AE, agus go mbeidh tú saor le teacht go Strasbourg an 10-13 Meán Fómhair 2018. Seolfar ríomhphost chuig an 10 buaiteoirí laistigh de dhá lá tar éis an spriocdháta (31 Iúil 2018), mar sin bí cinnte go gcoimeádann tú súil ar do chuid ríomhphost ar na laethanta sin!

Trí pháirt a ghlacadh sa chomórtas seo, tugann tú an ceart dúinn físeán a thaifeadadh díot. Foilseofar an físeán ar chuntais na Parlaiminte ar na meáin shóisialta.